Vadība

VČH direktors
Jānis Lauris
m.t. 29111097
janislauris[at]inbox.lv

VČH galvenais tiesnesis
Andris Brīvulis
m.t. 29168559
andrisb55[at]inbox.lv